Інститут готує бакалаврів за напрямами підготовки:
Економічна кібернетика;
Економіка підприємства;
Фінанси і кредит;
Облік і аудит;
Інженерна механіка;
Електромеханіка.

 

ПРО ІНСТИТУТ

Рік заснування:1999 р., реорганізований із філіалу Херсонського індустріального інституту, IV рівня акредитації.

Навчально-виховний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом: докторами наук, професорами, кандидатами наук, доцентами та досвідченими викладачами.

 Термін навчання: 4, 5 років.

Форма навчання: денна, заочна.

Максимально сприятливі умови для вступу та навчання:

 • паралельне навчання за двома спеціальностями;
 • навчання за скороченим терміном;
 • пільги в оплаті.

До послуг студентів: студентські конференції, сучасна бібліотека з читальним залом і вільним доступом до наукової навчальної літератури, комп’ютерний центр з сучасними комп’ютерними лабораторіями, об’єднаними у локальну мережу з виходом до INTERNET, спортивний клуб, команда КВК, дискотеки.

Працевлаштування та стажування:

 • професійне стажування та виробнича практика на провідних підприємствах України;
 • допомога у працевлаштуванні.

Наші студенти та випускники  працюють в:

 • страхових  та холдингових компаніях;
 • консалтингових центрах;
 • державному казначействі;
 • організаціях міського, обласного і державного рівня;
 • фінансових установах;
 • органах виконавчої влади
 • на підприємствах;
 • торгівлі;
 • соціальній сфері;
 • галузях машинобудування;
 • сільському господарстві.