Інститут готує бакалаврів за напрямами підготовки:
Економічна кібернетика;
Економіка підприємства;
Фінанси і кредит;
Облік і аудит;
Інженерна механіка;
Електромеханіка.


6.050502  Інженерна механіка

6.050702  Електромеханіка

6.030504  Економіка підприємства

6.030508  Фінанси і кредит

6.030509  Облік і аудит

6.030502  Економічна кібернетика

051          Економіка

072          Фінанси, банківська справа та страхування

071          Облік і оподаткування

131          Прикладна механіка

141          Електороенергетика, електротехніка та

електромеханіка